Lắp đặt hệ thống máy ép phân trang trại 12,000 heo - Xuân Lộc- Đồng Nai

Ngày đăng: 23/11/2016
Trang trại 12,000 heo thịt tại Suối Cao, Xuân Lộc, Đồng Nai 

Sử dụng máy ép phân nhằm mục đích tách chất thải rắn ra khỏi dung dịch nước rửa chuồng, nước sau khi tách sẽ đưa vào biogas xử lý kỵ khí.

Mục đích:

- Hạn chế ô nhiễm nguồn nước thải sau biogas

- Chống quá tải hầm biogas

- Tận dụng nguồn nguyên liệu làm phân bón

Để hiệu quả trong việc hút, cần di chuyển bơm đến các vị trí khác nhau trong bể bằng dàn trượt

may ep phan

- Để tránh kẹt bơm cần có phương án chặn rác thô trước khi đưa chất thải vào bể chứa

- Phân sau ép có độ ẩm từ 60%-70% là điều kiện lý tưởng để bổ sung men vi sinh 

May phan tach ran long

- Lắp đặt máy ép trên dàn cao để thuận tiện việc thu gom và đóng bao phân khô